Бонбони за бобинки од бакар отпад

Друг бакар производи вклучуваат:
Бакарна жица Остатоци 99.99% Месинг Белешки
Остатоци од бакарна жица 99.99%
Отпад од бакарна жица
Бакарни белешки бонбони од бобинки
Бакарни остатоци Бреза/Клиф
Прибор за отпадоци од бакар (тенџериња/тави)
Бакарни остатоци од жица прачки во калеми
Бакар Отпаднати кабли
Отпадоци од бакар Компресори за фрижидер
Бакар Белешки Црн бакар

Опис

Бонбони за бобинки од бакар отпад

Бонбони за бобинки од бакар отпад.  бр. 1 ТЕШКИ БАКАРЕН ПАТ Ќе се состои од чисти, нелегирани, необложени бакарни исечоци, удари, магистрални шипки, сегменти на комутатори и жица со дебелина не помала од 1/16 инч, без изгореници жица што е кршливо; но може да вклучува чисти бакарни цевки. Хидраулично брикетиран бакар предмет на договор.

Со цел да се усогласат со строгите норми нашата компанија го применува и ISO стандардот. Понатаму, посебен акцент ставаме на професионалниот развој на нашиот персонал. Нашата идна цел не е да стекнеме големи пазарни удели, туку да воспоставиме и негуваме нови деловни односи со цел да останеме лојални на нашите резултати што ги постигнавме со години.

Други производи вклучуваат:
Бакарна жица Записи 99.99% Отпадоци од месинг
Остатоци од бакарна жица 99.99%
Отпад од бакарна жица
Бакарни белешки бонбони од бобинки
Бакарни остатоци Бреза/Клиф
Прибор за отпадоци од бакар (тенџериња/тави)
Бакарни остатоци од жица прачки во калеми
Бакар Отпаднати кабли
Отпадоци од бакар Компресори за фрижидер
Бакар Белешки Црн бакар

Ние сме еден од познатите добавувачи и увозници на овие отпадоци на пазарот. Отпадоците што ги нудиме нашироко се користат во различни индустрии за различни индустриски цели. Достапни се листа на производи што ги снабдуваме.

Заинтересирани купувачи, ве молиме вратете ни се со количината, цената на отпадот, услови за плаќање итн.