Отпадоци од хартија

Отпадоци од хартија

Jac & Sharp Holdings Pty Ltг, исто така, тргува со компанија за отпадна хартија во Унгарија, фокусирана на собирање, сортирање и чување на рециклирана хартија. Компанијата има капацитет за производство на 60,000 тони годишно и силна извозна ориентација со клиенти во Централна Источна Европа.
Како еден од водечките и најдоверливите увозници/извозници на отпадна хартија во Јужна Африка. Имаме експертиза во областа на набавка, маркетинг и продажба на отпадоци од хартија со клиенти низ Европа, Азија, САД, Африка и Блискиот Исток. Воспоставивме блиски односи со семејните домаќинства, продавачите, добавувачите, мелниците и изградивме заедничка мрежа на партнери на локално ниво.
Објектот работи со висок капацитет целосно автоматски.
Ние ја нудиме следната отпадна хартија и отпадоци во бали;

Се прикажуваат сите 16 резултати