Отпад од пластика / премелување

Отпад од пластика / премелување

Се занимаваме со собирање, третман и трговија со отпад од пластични материјали. Уникатно се позициониравме како доверлива фирма, која се занимава со производство и снабдување со отпад што се користи за производство на нови пластични материјали преку процес на рециклирање. Овој отпад го набавуваме од реномирани и доверливи продавачи на пазарот. Високо баран на пазарот, овој отпад се чува во нашите пространи магацини до моментот на финалната испорака. -индустриски комерцијални пареи. Погоден за производство на соединенија од рециклирана пластика или директно крајни производи. Различни вредности на густина и MFI. Информации достапни на барање.
Се занимаваме со разни пластични отпадоци од различни типови, вклучувајќи:

Се прикажуваат сите 20 резултати