Минерали и јаглени

Минерали и јаглени

МИНЕРАЛИ ВО ЈАГЛЕН. Најчестите минерали во јагленот (на пример, илитна глина, пирит, кварц и калцит) се составени од овие најчести елементи (по груб редослед на намалување на изобилството): кислород, алуминиум, силициум, железо, сулфур и калциум. Ние нудиме минерали и јаглен како подолу;

Покажува еден резултат