Железен отпад

Железен отпад

Се занимаваме со собирање, третман и трговија со отпадни материјали. Во моментов работиме со модерен капацитет за отпад од челик и метал на голем двор од 30 000 квадратни метри. Имаме дозвола за опасен отпад поврзан со старо железо – на пр. за прием, транспорт и ракување со контаминиран старо железо, електронски отпад, автомобилски катализатори. Со помош на својот искусен тим од експерти и широк асортиман на машини, се справуваме со различни метални отпадоци кои вклучуваат;.

Види:24/48/сите/

Се прикажуваат сите 8 резултати